Nestihl/a jsi online registraci? Nevadí. Na našich závodech je stále dostatek VOLNÉ KAPACITY!
Těšíme se na vás v sobotu 28. října na startu.